Articles

 การซื้อ Hosting

สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ เข้าสู่ระบบ2. เลือกหัวข้อเมนู บริการ และเลือกเมนูย่อย...

 การซื้อโดเมน (Domain Name)

ลูกค้าสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบมาแล้วให้กดตรงที่เมนู โดเมน แล้วเลือก...

 การต่ออายุโดเมน (Domain Renewals)

ลูกค้าสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบมาแล้วให้กดตรงที่เมนู โดเมน (Domain)...

 การสมัครสมาชิกแบบ with Google

สามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้ กดที่เมนู สมัครสมาชิก กดปุ่ม Sign Up With Google   3....

 การสมัครสมาชิกแบบปกติ

สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้ 1. กดไปที่ สมัครสมาชิก (Register) 2. กรอกข้อมูล...

 การสั่งซื้อ และการดูข้อมูลของ Salepages / Landing pages

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วให้เลือกเมนู “บริการ” จากนั้นเลือก...

 การเข้าสู่ระบบแบบ with Google

สามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้ 1. กด Sign in with Google2. เลือกอีเมลที่ท่านสมัครไว้...

 การเข้าสู่ระบบแบบปกติ

สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ 1. กรอก อีเมล และ รหัสผ่าน 2. กดเข้าสู่ระบบได้เลย

 คู่มือการจ่ายค่าบริการโดยเครดิตของระบบ WHMCS

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วให้ลูกค้ากดไปที่เมนู “ใบแจ้งหนี้” กดไปบิลที่...

 คู่มือการชำระเงินผ่านระบบ platform.host2pro.com

หลังจากกดเข้าสู่ระบบเข้ามาแล้ว สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้ กดไปที่ invoices  กดที่ Unpaid...

 คู่มือการยืนยันการเป็นเจ้าของโดเมน

เมื่อลูกค้าทำการซื้อโดเมนกับทางเราเรียบร้อยแล้ว จะมีเมลแจ้งเตือนไปที่อีเมลของลูกค้า...

 คู่มือการเติมเครดิต เข้ามาในระบบ WHMCS

มีขั้นตอนดังนี้ เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วให้ลูกค้าเลือก “เติมเครดิตเข้าระบบ”...