การบริการจัดการโดนเมนเนม

การบริการจัดการโดนเมนเนม

บริการย้าย domain name เข้า

บริการย้าย domain name เข้ามาอยู่กับ host2pro
- บริการนี้ยังไม่รวมค่า domain ที่ต้องจดใหม่อีกครั้ง
- ระยะเวลาในการย้าย 5-15 วัน
- ลูกค้าที่พึ่งจด domain ระยะเวลาไม่ถึง 60 วัน ไม่สามารถย้ายออกได้
- บริการ 1 เว็ป หลายโดเมน

บริการย้าย domain name ออก

บริการย้าย domain name ออกจาก host2pro
- ระยะเวลาในการย้าย 5-15 วัน
- การย้ายออกต้องเสียเงินซื้อ domain ใหม่ที่ provider ปลายทางใหม่อีกครั้ง
- ลูกค้าที่พึ่งจด domain ระยะเวลาไม่ถึง 60 วัน ไม่สามารถย้ายออกได้
- บริการ 1 เว็ป หลายโดเมน

Name management