เว็บแอปพลิเคชันเล็กๆ เหมาะสำหรับการใช้งานในปริมาณที่น้อย คุ้มค่าและราคา

Web Application - กิจกรรมสนับสนุนการตลาด lucky hour

ระบบสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาด lucky hour เหมาะสำหรับการนำไปใช้งาน เช่นสุ่มผู้โชคดีจากการสั่งซื้อสินค้า เลขท้ายบัตรประชาชน, ใบขับขี่ เป็นต้น
- สุ่มชุดตัวเลขทุกๆ 1 ชั่วโมง
- มี frontend code สามารถนำ code ไปวางบริเวณที่ต้องการประกาศผล
- มี api code สามารถดึงชุดผลรางวัลในรูปแบบของ api ได้
- มี backend ในการตรวจสอบประวัติการออกผลรางวัล
- สามารถกำหนดให้ออกผลรางวัลตามจำหนวนหลักได้
- สามารถกำหนดให้ ตัวเลขใด ไม่ออกผลได้
- สามารถกำหนดให้ไม่ออกผลซ้ำในวันดังกล่าวได้