เว็บแอปพลิเคชันเล็กๆ เหมาะสำหรับการใช้งานในปริมาณที่น้อย คุ้มค่าและราคา

เว็บขายของ

เว็บขายของพร้อมใช้งานทันที
- ไม่เสีย % ค่าจำหน่ายสินค้า
- เป็นเจ้าของเว็บ 100%
- มีระบบหลังบ้าน สามารถทำคอนเท้นและ seo ได้
ตัวอย่างเว็บไซต์ ร้านขายของ host2pro.com/showcase

Web Application - กิจกรรมสนับสนุนการตลาด lucky hour

ระบบสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาด lucky hour เหมาะสำหรับการนำไปใช้งาน เช่นสุ่มผู้โชคดีจากการสั่งซื้อสินค้า เลขท้ายบัตรประชาชน, ใบขับขี่ เป็นต้น
- สุ่มชุดตัวเลขทุกๆ 1 ชั่วโมง
- มี frontend code สามารถนำ code ไปวางบริเวณที่ต้องการประกาศผล
- มี api code สามารถดึงชุดผลรางวัลในรูปแบบของ api ได้
- มี backend ในการตรวจสอบประวัติการออกผลรางวัล
- สามารถกำหนดให้ออกผลรางวัลตามจำหนวนหลักได้
- สามารถกำหนดให้ ตัวเลขใด ไม่ออกผลได้
- สามารถกำหนดให้ไม่ออกผลซ้ำในวันดังกล่าวได้

เว็บองค์กร (บริษัท) สำเร็จรูป

เว็บองค์กร (บริษัท) สำเร็จรูป พร้อมใช้งานทันที
- แก้ไขข้อมูลได้
- เป็นเจ้าของเว็บ 100%
- มีระบบหลังบ้าน สามารถทำคอนเท้นและ seo ได้
ตัวอย่างเว็บไซต์ ร้านขายของ host2pro.com/showcase