แพ็กเกจ บริหารจัดการ, เว็บไซต์และ API

แพ็กเกจ Starter

คลิกเดียวครบทุกบริการ
1. ระบบ บริหารเว็บไซต์องค์กรด้วยคลาวด์ (ชำระรายเดือน)
2. ระบบ บริหารจัดการด้วยคลาวด์ (ชำระรายเดือน)
3. Server Auto (ชำระรายเดือน)
4. API System (ชำระรายเดือน)